GLOBIO-Aquatic, a global model of human impact on the biodiversity of inland aquatic ecosystems

J.H. Janse, J.J. Kuiper, M.J. Weijters, E.P. Westerbeek, M.H.J.L. Jeuken, M. Bakkenes, R. Alkemade, W.M. Mooij, J.T.A. Verhoeven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

261 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'GLOBIO-Aquatic, a global model of human impact on the biodiversity of inland aquatic ecosystems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Social Sciences