Glomerular Function and Structural Integrity Depend on Hyaluronan Synthesis by Glomerular Endothelium

Bernard M van den Berg, Gangqi Wang, Margien G S Boels, M Cristina Avramut, Erik Jansen, Wendy M P J Sol, Franck Lebrin, Anton Jan van Zonneveld, Eelco J P de Koning, Hans Vink, Hermann-Josef Gröne, Peter Carmeliet, Johan van der Vlag, Ton J Rabelink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

51 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Glomerular Function and Structural Integrity Depend on Hyaluronan Synthesis by Glomerular Endothelium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences