Gloria Wekker, White Innocence: Paradoxes of Colonialism and Race

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftHistory: Reviews of New Books
Volume45
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit