Glucagon-like peptide-1 receptor agonist treatment reduces beta cell mass in normoglycaemic mice

J.H. Ellenbroek, H.A. Tons, M.J. Westerouen van Meeteren, N. de Graaf, M.A. Hanegraaf, T.J. Rabelink, F. Carlotti, E.J. de Koning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Glucagon-like peptide-1 receptor agonist treatment reduces beta cell mass in normoglycaemic mice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences