Glucosinolate profiling of Brassica rapa cultivars after infection by Leptosphaeria maculans and Fusarium oxysporum

I.B. Abdel-Farid, M. Jahangir, N.R. Mustafa, N.M. Van Dam, C.A.M.J.J. van den Hondel, H.K. Kim, Y.L. Choi, R. Verpoorte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

26 Citaten (Scopus)
673 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Glucosinolate profiling of Brassica rapa cultivars after infection by Leptosphaeria maculans and Fusarium oxysporum'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds

Earth & Environmental Sciences