Glucosinolates and other metabolites in the leaves of Arabidopsis thaliana from natural populations and their effects on a generalist and a specialist herbivore

A.M. Arany, T. de Jong, H.K. Kim, N.M. Van Dam, Y.L. Choi, R. Verpoorte, E. van der Meijden

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Glucosinolates and other metabolites in the leaves of Arabidopsis thaliana from natural populations and their effects on a generalist and a specialist herbivore'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences

  Chemical Compounds