Glutamate-like Immunoreactivity in Retinal Terminals in the Nucleus of the Optic Tract in Rabbits

B. Nunes Cardozo, R.M. Buijs, J. van der Want

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

262 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)261-270
TijdschriftJournal of Comparative Neurology
Volume309
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit