Glycerol enhances fungal germination at the water-activity limit for life

Andrew Stevenson, Philip G Hamill, Ángel Medina, Gerhard Kminek, John D Rummel, Jan Dijksterhuis, David J Timson, Naresh Magan, Su-Lin L Leong, John E Hallsworth

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

47 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Glycerol enhances fungal germination at the water-activity limit for life'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences