Glypican4 promotes cardiac specification and differentiation by attenuating canonical Wnt and Bmp signaling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

35 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Glypican4 promotes cardiac specification and differentiation by attenuating canonical Wnt and Bmp signaling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Business & Economics

Social Sciences