Goa at work around 1850A source-based report on labour relations in Western India under the Portuguese

Jan Lucassen, Paulo Teodoro de Matos

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperOnline paperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's64
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit