Goblet Cells Contribute to Ocular Surface Immune Tolerance-Implications for Dry Eye Disease

Flavia L Barbosa, Yangyan Xiao, Fang Bian, Terry G Coursey, Byung Yi Ko, Hans Clevers, Cintia S de Paiva, Stephen C Pflugfelder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Goblet Cells Contribute to Ocular Surface Immune Tolerance-Implications for Dry Eye Disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science