Godsdienst en geld [Review of: E. Koch (1994) De kloosterpoort als sluitpost? Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent, 1200-1600]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

47 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)54-56
TijdschriftSIGNUM: Nieuwsbrief
Volume7
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit