Goed of fout. Niet-standaard inflectie in het hedendaags Standaardnederlands

H.J. Bennis, F.L.M.P. Hinskens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

22 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)131-184
Aantal pagina's54
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume19
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit