Going Dutch [Review of: J. Goodfriend (2008) Going Dutch: The Dutch Presence in America 1609-2009]

G. Scott-Smith

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

  77 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Niet gedefinieerd
  TijdschriftJournal of American Studies
  Volume43
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit