Gold Open Access Publishing in Mega-Journals: Developing Countries Pay the Price of Western Premium Academic Output

Jacintha Ellers (Co-auteur), Thomas W. Crowther, Jeffrey A. Harvey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gold Open Access Publishing in Mega-Journals: Developing Countries Pay the Price of Western Premium Academic Output'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Engineering & Materials Science