Golden Agents. A web of linked biographical data for the Dutch Golden Age

Judith Brouwer, H.T. Nijboer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

24 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 07 nov. 2017

Citeer dit