Golden agents. A web of linked biographical data for the Dutch golden age

J. Brouwer, H. Nijboer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)33-38
Aantal pagina's6
TijdschriftCEUR Workshop Proceedings
Volume2119
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit