Golgi bypass: skirting around the heart of classical secretion

A. Grieve, C. Rabouille

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Golgi bypass: skirting around the heart of classical secretion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds