Goodbye to brute force in antibiotic discovery?

Roberto Kolter, Gilles P van Wezel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)15020
TijdschriftNature Microbiology
Volume1
DOI's
StatusGepubliceerd - 27 jan. 2016

Citeer dit