Gouden tijden, slechte tijden ... wat brengt de vergrijzing ons?

N.L. van der Gaag, J.A.A. de Beer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

71 Downloads (Pure)

Samenvatting

De meeste demografen zijn het er wel over eens dat de levensverwachting
verder zal toenemen en dat de bevolking zal vergrijzen. Maar er is minder
eensgezindheid over de gevolgen van deze vergrijzing. Is de toekomst grijs en somber en zien we vooral problemen, of betekent de toename van de levensverwachting goed nieuws en gaan we gouden tijden tegemoet? Welke
toekomst werkelijkheid wordt, is uiteraard onzeker, maar als we passief afwachten in de veronderstelling dat alles vanzelf wel goed komt, zouden we weleens van een koude kermis thuis kunnen komen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-4
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume33
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit