Goudmijn aan data gedolven uit Russische staatsarchieven: Statistieken maken vergelijkend onderzoek mogelijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)6
TijdschriftE-Data & Research
Volume15
Nummer van het tijdschrift03
StatusGepubliceerd - jun. 2021

Citeer dit