Governance and Media Attention: A Research Agenda About How Media Affect (Network) Governance Processes

Erik Hans Klijn, Iris Korthagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Governance and Media Attention: A Research Agenda About How Media Affect (Network) Governance Processes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences