Governance of nanotechnology in the Netherlands - informing and engaging in different social spheres

R. van Est, B. Walhout, V. Rerimassie, D. Stemerding

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6-26
TijdschriftInternational Journal of Emerging Techologies and Society
Volume10
StatusGepubliceerd - 2012
  • Nanotechnologie

    Doorenbos, C.

    01/01/2003 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit