Governance strategies for living technologies: Bridging the gap between stimulating and regulating technoscience.

R. van Est, D. Stemerding

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)437-450
TijdschriftArtificial Life
Volume19
Nummer van het tijdschrift3-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit