Governance strategies for living technologies: Bridging the gap between stimulating and regulating technoscience.

R. van Est, D. Stemerding

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Zoekresultaten