Government Use of Print: Official Publications in the Holy Roman Empire, 1500–1600. By Saskia Limbach. Vittorio Klostermann. 2021. xviii + 347pp. €79.00.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftHistory
DOI's
StatusGepubliceerd - 06 dec. 2021

Citeer dit