Govert Snoek, De Rozenkruisers in Nederland; voornamelijk in de eerste helft van de zeventiende eeuw: een inventarisatie [Review of: G H S Snoek (2006) De Rozenkruisers in Nederland, voornamelijk in de eerste helft van de 17e eeuw: een inventarisatie]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)267-271
TijdschriftDoopsgezinde Bijdragen: nieuwe reeks
Volume34
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit