GPCRomics of Homeostatic and Disease-Associated Human Microglia

Cheng-Chih Hsiao, Roman Sankowski, Marco Prinz, Joost Smolders, Inge Huitinga, Jörg Hamann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'GPCRomics of Homeostatic and Disease-Associated Human Microglia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences