GPS tracking data of Eurasian oystercatchers (Haematopus ostralegus) from the Netherlands and Belgium

Henk Jan van der Kolk*, Peter Desmet, Kees Oosterbeek, Andrew M. Allen, Martin J. Baptist, Roeland A. Bom, Sarah C. Davidson, Jan de Jong, Hans de Kroon, Bert Dijkstra, Rinus Dillerop, Adriaan M. Dokter, Magali Frauendorf, Tanja Milotić, Eldar Rakhimberdiev, Judy Shamoun-Baranes, Geert Spanoghe, Martijn van de Pol, Gunther Van Ryckegem, Joost VanoverbekeEelke Jongejans, Bruno J. Ens

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

We describe six datasets that contain GPS and accelerometer data of 202 Eurasian oystercatchers (Haema-topus ostralegus) spanning the period 2008–2021. Birds were equipped with GPS trackers in breeding and wintering areas in the Netherlands and Belgium. We used GPS trackers from the University of Amsterdam Bird Tracking System (UvA-BiTS) for several study purposes, including the study of space use during the breeding season, habitat use and foraging behaviour in the winter season, and impacts of human distur-bance. To enable broader usage, all data have now been made open access. Combined, the datasets contain 6.0 million GPS positions, 164 million acceleration measurements and 7.0 million classified behaviour events (i.e., flying, walking, foraging, preening, and inactive). The datasets are deposited on the research repository Zenodo, but are also accessible on Movebank and as down-sampled occurrence datasets on the Global Biodiversity Information Facility (GBIF) and Ocean Biodiversity Information System (OBIS).

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)31-45
Aantal pagina's15
TijdschriftZooKeys
Volume2022
Nummer van het tijdschrift1123
DOI's
StatusGepubliceerd - 2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'GPS tracking data of Eurasian oystercatchers (Haematopus ostralegus) from the Netherlands and Belgium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit