GRAbB: (Genome Region Assembly by Baiting)

Balázs Brankovics (Ontwikkelaar)

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormSoftwareWetenschappelijk

Samenvatting

GRAbB (Genome Region Assembly by Baiting) is program designed to assemble selected regions of the genome or transcriptome using reference sequences and NGS data.
Originele taal-2Engels
UitgeverGithub
Outputmediasource code/data file (online)
StatusGepubliceerd - 15 jun. 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'GRAbB: (Genome Region Assembly by Baiting)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit