Grading of iris color with an extended photographic reference set.

L. Franssen, J.E. Coppens, T.J.T.P. van den Berg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)36-40
TijdschriftJournal of Optometry
Volume1
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit