Grafstenen en rouwborden in context. Religie en cultuur in Cornjum en Leeuwarden ten tijde van Gorlaeus

W. Bergsma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

329 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)106-169
Aantal pagina's64
TijdschriftIt Beaken
Volume76
Nummer van het tijdschrift2-3
StatusGepubliceerd - 30 dec 2014

Citeer dit