Grammaticale Functies van -E en -EN in het Westfries en het Fries en taalcontactgestuurde veranderingen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

105 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)136-149
TijdschriftTaal & Tongval
Volume70
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit