Grand challenges in Terrestrial Microbiology: moving on from a decade of progress in microbial biogeochemistry: SPECIALTY GRAND CHALLENGE ARTICLE

Paul Bodelier (Co-auteur), Sara Hallin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

36 Downloads (Pure)

Samenvatting

Grand Challenges in Terrestrial Microbiology: Moving on From a Decade of Progress in Microbial Biogeochemistry
Originele taal-2Engels
Artikelnummer981
TijdschriftFrontiers in Microbiology
Volume11
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Grand challenges in Terrestrial Microbiology: moving on from a decade of progress in microbial biogeochemistry: SPECIALTY GRAND CHALLENGE ARTICLE'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit