Grandparents’ resources and grandchildren’s schooling: Does grandparental involvement moderate the grandparent effect?

T. Bol, M. Kalmijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

52 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Grandparents’ resources and grandchildren’s schooling: Does grandparental involvement moderate the grandparent effect?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences