Gravitational artefact in frequency spectra of movement acceleration: implications for actigraphy in young and elderly subjects

E.J.W. van Someren, R.H.C. Lazeron, B.F.M. Vonk, M. Mirmiran, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

284 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)55-62
TijdschriftJournal of Neuroscience Methods
Volume65
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit