Gray matter differences contribute to variation in cognitive performance in Parkinson's disease

N J H M Gerrits, Y D van der Werf, M Hofman, E M J Foncke, M Klein, H W Berendse, O A van den Heuvel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gray matter differences contribute to variation in cognitive performance in Parkinson's disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences