Grazing-induced changes in plant–soil feedback alter plant biomass allocation

G.F. Veen, S. De Vries, E.S. Bakker, W.H. Van der Putten, H. Olff

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

47 Citaten (Scopus)
589 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Grazing-induced changes in plant–soil feedback alter plant biomass allocation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences