Grazing resistance in nutrient stressed phytoplankton.

E. Van Donk, D.O. Hessen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

136 Citaten (Scopus)
153 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)508-511
TijdschriftOecologia
Volume93
DOI's
StatusGepubliceerd - 1993
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit