‘Greedy’ Information Technology:The Digitalization of the European Migration Policy

M. Besters, F.W.A. Brom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

26 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)455-470
TijdschriftEuropean Journal of Migration and Law
Volume12
StatusGepubliceerd - 2010
  • Rathenau instituut

    Doorenbos, C.

    02/06/1994 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit