Green, John. Willi Münzenberg. Fighter against Fascism and Stalinism.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)375-378
Aantal pagina's3
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume67
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2022

Citeer dit