Greenhouse gas (CO2, CH4, and N2O) emissions after abandonment of agriculture, and insights on the response of the (de)nitrifier

Alaa H.M. El-Hawwary, K. Brenzinger, Hyo Jung Lee, Annelies J. Veraart, Elly Morrien, Michael Schloter, W.H. van der Putten, Paul Bodelier, Adrian Ho* (Co-auteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
27 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Greenhouse gas (CO2, CH4, and N2O) emissions after abandonment of agriculture, and insights on the response of the (de)nitrifier'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences