Gregersen, Frans, Leonie Cornips & Ditte Boeg Thomsen 2021. The acquisition of grammatical gender of determiners in Danish monolingual and bilingual children: an experimental study.

Frans Gregersen, L. Cornips, Ditte Boeg Thomsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Gregersen, Frans, Leonie Cornips & Ditte Boeg Thomsen 2021. The acquisition of grammatical gender of determiners in Danish monolingual and bilingual children: an experimental study.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences