Grenzen überschreiten. Deutsche und ihre Beziehung zum Auslandsdeutschtum in den Niederlanden, 1900-1940

B. Henkes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

253 Downloads (Pure)
Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)83-96
TijdschriftVolkskunde in Niedersachsen
Volume17
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit