Grenzen aan de groei van de grote steden?

J.A.A. de Beer, P. Ekamper, N.L. van der Gaag

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

17 Citaten (Scopus)
85 Downloads (Pure)

Samenvatting

Sinds vorige maand telt Nederland 17 miljoen inwoners. De verwachting is dat
de bevolking de komende decennia nog doorgroeit naar 18 miljoen inwoners. De bevolkingsgroei is echter niet gelijkmatig over Nederland verdeeld geweest. De
afgelopen 15 jaar groeide de bevolking vooral in de Randstad. Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Utrecht kregen er samen 280 duizend inwoners bij – een
kwart van de totale groei. Zet deze trend zich in de toekomst voort? Hoe kijken
verschillende prognosemakers daar eigenlijk tegenaan?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-4
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume32
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit