Griep en sterfte onder tachtigplussers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

16 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume35
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - jan 2019

Citeer dit