‘Grijp de vijand bij de keel. Juliana in oorlogstijd. Hoe het historisch beeld van Juliana is misvormd’

J. Withuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8-11
TijdschriftDe Volkskrant
StatusGepubliceerd - 09 nov. 2013

Citeer dit