Grooming and resting of otters Lutra lutra in a marine habitat.

B.A. Nolet, Hans Kruuk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)433-440
TijdschriftJournal of Zoology London
Volume218
DOI's
StatusGepubliceerd - 1989
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit