Growing up in single-parent families and the criminal involvement of adolescents: a systematic review

Janique Kroese, W. Bernasco, A.C. Liefbroer, J. Rouwendal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Growing up in single-parent families and the criminal involvement of adolescents: a systematic review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences