Growing up with Frisian and Dutch. The role of language input in the early development of Frisian and Dutch among preschool children in Friesland

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

110 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
Begeleider(s)/adviseur
  • Kuiken, F., Promotor, Externe Persoon
  • Jorna, R.J., Promotor
  • Klinkenberg, E.L., Co-promotor
Datum van toekenning10 okt. 2013
Plaats van publicatieLeeuwarden
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-8891-697-7
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit